Code thêm nút ‘xem thêm’ và thu gọn cho danh mục, chi tiết sản phẩm woocommerce wordpress

Hướng dẫn thêm nút xem thêm và thu gọn cho danh mục, thu gọn chi tiết sản phẩm woocommerce wordpress, rút ngắn phần mô tả danh mục và chi tiết trong WordPress với đoạn code này bạn có thể rút gọn nội dung cho sản phẩm, danh mục, bài viết hoặc thậm chí tất cả đoạn nào muốn làm ngắn lại trong wordpress.

Hướng dẫn thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm và mô tả danh mục cho Flatsome và tất cả theme khác.

Với đoạn code trên bạn có thể rút gọn bất cứ nội dung trên web WordPress chỉ cần đặt đúng class.

Code thu gọn nội dung mô tả của danh mục sản phẩm

Với đoạn code này bạn có thẻ thu gọn nội dung phần mô tả của danh mục sản phẩm woocommerce một cách dễ dàng, khi thêm code sẽ xuất hiện nút xem thêm và thu gọn sản phẩm, bạn hoặc khách hàng có thể click để xem nhiều nội dung danh mục hoặc sản phẩm hơn rất tiện.

Code thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm

Code này thu gọn nội dung trang chi tiết sản phẩm trong woocommerce, sau khi thu gọn nội dung của bạn sẽ được ẩn đi để tránh quá dài dòng, khi khách cần thì bấm xem thêm mở ra hoặc bấm thu gọn vào.

Code thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm có nút xem thêm và thu gọn

Đoạn code giúp bạn rút gọn lại nội dung trang chi tiết sản phẩm, sau khi thêm sẽ có nút xem thêm, khi click vào xem thêm sẽ hiện ra tất cả nội dung và hiện nút thu gọn để bạn bấm thu gọn lại rất tiện.
Nếu làm thành công hay không thì cũng để lại comment nha các bạn.

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Gx5hZ5uwydzF3KDgIDsN9vN4wngzD4Jv?usp=sharing

Chúc các bạn thành công 🙂

Viết một bình luận