Marketing hiện đại (Modern Marketing) là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu thụ thành nhu cầu thực sự về một sản phẩm cụ thế, dẫn đến việc chuyển sản phẩm đó đến người tiêu thụ một cách tối ưu (bán cái thị trường cần chứ không phải là bán cái có sẵn, xuất phát từ lợi ích người mua, coi trọng khâu tiêu thụ, phải hiểu biết yêu cầu thị trường cùng với sự thay đổi thường xuyên về cả số lượng và chất lượng cần thỏa mãn). – Theo https://vi.wikipedia.org

Như vậy, có thể nói gọn Modern Marketing (marketing hiện đại) là một phương pháp tiếp cận toàn diện giúp kết nối thương hiệu với khách hàng và thúc đẩy kết quả kinh doanh bằng cách kết hợp các chiến lược marketing và việc phân tích hành vi của khách hàng.

Phương pháp Modern Marketing được duy trì bởi 8 trù cột chính sau đâu:

1- Nâng cao trải nghiệm thương hiệu của khách hàng ở mọi điểm tiếp xúc

2- Xây dựng kết nối cá nhân với từng khách hàng

3- Chiến lược tích hợp đa kênh

4- Thích nghi và tìm thấy sự cân bằng trong sự tiến triển của công nghệ

5- Tối đa hóa tính hiệu quả thông qua công nghệ và tự động hóa

6- Kết hợp giáo dục bên trong (inbound education) và quảng bá bên ngoài (outbound promotion)

7- Đo lường và phân tích hiệu suất

8- Tăng cường tính lặp và tối ưu hóa

9- Khám phá chân dung của marketer hiện đại

Hiện nay công nghệ đang thay đổi marketing bằng những công cụ, kỹ thuật và chiến lược mới. Một nhà marketing hiện đại cần có hai mặt: nghệ sĩ và khoa học. Marketer cần có sự sáng tạo và trí tưởng tượng để tạo ra những chiến dịch hấp dẫn được khách hàng, và mặt logic kia để đo lường và điều chỉnh chiến lược marketing.

Hãy khám phá chân dung của người làm marketing hiện đại nào!

Tâm Đạt/Tổng hợp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YÊU CẦU TƯ VẤN, BÁO GIÁ

[fc id="1"][/fc]