NATIVE ADS

Quảng cáo Native Ads có thể xuất hiện ở bất kỳ trang web/báo điện tử nào một cách tự nhiên. Chi phí luôn thấp hơn khi mua quảng cáo trực tiếp từ các trang web/báo điện tử.

Lý do nên chọn Native Ads

Quảng cáo Native Ads sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng trên những trang báo điện tử, chứ không bị gói gọn trong Facebook hay Google gì nữa.